နှစ် (၄၀) သက်တမ်းရှိ "ကိုဦး" ကြက်ပေါင်းဆီချက်နှစ် (၄၀) ကျော် သက်တမ်းရှိ ရန်ကုန်၊ အင်းစိန် မြို့နယ် က “ကိုဦး” ကြက်ပေါင်းဆီချက် ဆိုင်။


 

Related Posts

Scroll to top