တစ်နေ့ (၁၅) သိန်းကျော်ဖိုး ရောင်းရတဲ့ ဒဂုံ (၁) ထမင်းကြော်တစ်နေ့ကို (၁၅) သိန်းကျော်ဖိုး ရောင်းရတဲ့ ဒဂုံ (၁) ထမင်းကြော် ။

By Myanmar Celebrity Update: Popular Dagon (1) Fried Rice at Dagon Township, Yangon. #ဒဂုံ၁ထမင်းကြော် #ထမင်းကြော် #MyanmarFriedRice #FriedRice #EsterRuth #MyanmarCelebrityFood #MyanmarCelebrityCook  #BEHSDagon1


 

Related Posts

Scroll to top