တစ်နေ့ ကျပ် (၁၀) သိန်းဖိုး ရောင်းရတဲ့ စပ်စလူးခါသုပ်




တစ်နေ့ ကျပ် (၁၀) သိန်း ဖိုး အထိ ရောင်းရတဲ့ Master Chef ပြိုင်ပွဲဝင် မအေးသဇင် (Home Cook) ရဲ့
စပ်စလူးခါသုပ်။





 

Related Posts

Scroll to top