နှစ်ပေါင်း (၃၀) သက်တမ်းရှိ ရေကျော် ထောပတ် ဘိန်းမုန့်နှစ်ပေါင်း (၃၀) သက်တမ်း ရှိ ရေကျော်က ‘Special One’ ရေကျော် ထောပတ်ဘိန်းမုန့် ဆိုင်

By Myanmar Celebrity Update: “Special One” Yae Kyaw Butter Pancake, at Pazundaung, Yangon. #ရေကျော်ထောပတ်ဘိန်းမုန့် #MyanmarBeinMon #YaeKyawButterPancake #MyanmarPancake #SpeicalOneBeinMont  #BurmesePancake #YangonStreetFood #MyanmarStreetFood #MyanmarCelebrityFood #BurmeseSnack


 

Related Posts

Scroll to top