တစ်နေ့ (၁၀) သိန်းဖိုး ရောင်းရတဲ့ သော်က ထမင်းပေါင်းရန်ကုန်၊ မြောက်ဒဂုံ၊ (၃၅) ရပ်ကွက်ရှိ၊ တစ်နေ့ (၁၀) သိန်းကျော်ဖိုးလောက် ရောင်းရတဲ့ သော်က မူလလက်ဟောင်း
ရန်ကင်း ထမင်းပေါင်းဆိုင်မှာ သွားစားခဲ့တဲ့ MC ပုလဲ ရဲ့ ပုံရိပ်တွေပါ။ 
By Myanmar Celebrity  Food: Let’s Taste Popular Street Food, “Thaw Ka” Steamed Rice with
Crispy Pork Belly & Stewed Pork in North Dagon, Yangon. #သော်ကထမင်းပေါင်း
#ThawKaSteamedRice #YangonStreetFood #MyanmarCelebrityFood
#MCပုလဲ #ထမင်းပေါင်းဆိုင်


 

Related Posts

Scroll to top