တစ်နေ့ ပွဲ (၇၀၀) ရောင်းရတဲ့ ရန်ကင်း က ဝက်ထမင်းပေါင်း


            

     တစ်နေ့ ပွဲ (၇၀၀) ရောင်းရတဲ့ ရန်ကုန်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် က "စန္ဒာ" မူလ လက်ဟောင်း 

ဝက်ထမင်းပေါင်း ဆိုင်။

Related Posts

Scroll to top