About Us

About Us 
 "MyanmarCelebrity.TV"  ၀က္ဆိုက္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ 
 အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀က္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာျဖစ္တဲ့ "MyanmarCelebrity.Com" ရဲ့ ကိုယ္ပြား ၀က္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။


 ျမန္မာအႏုပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ့ သတင္း ဓာတ္ပံုမ်ား ႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကိုု အဆက္မပ်က္ တင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 MyanmarCelebrity သို႔ ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္ေတာ့ "MyanmarCelebrity@gmail.com" သို႔ တိုက္႐ိုက္ အီးေမးလ္ပို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 MyanmarCelebrity ရဲ့ Official Facebook Page ျဖစ္တဲ့ (https://www.facebook.com/MyanmarCelebrity/) မွလည္း Message ေပးပို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။


Yangon Office


Mobile: +951 577969, +959 42000 5997

 ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

Scroll to top